Overzicht van alle maatregelen

Regenton

Regenwatervijver

Harde halfverharding

Zachte halfverharding

Waterpasserende verharding

Infiltratiekratten

Infiltratieput

Groene erfafscheiding

Afkoppelen regenwater

Zonwering buiten

Groene zonwering

Groene gevel

Extensief groen dak

Intensief groen dak

Tegels eruit groen erin

Infiltratieveld-strook

Geveltuin

Wadi

Waterelementen

Hoogteverschil in tuin

Bodemverbetering